Klassisk massage har en avslappnande effekt på
kroppen, stärker immunförsvaret och motverkar stress.

Massagen mjukar också upp spända muskler och får
din blodgenomströmning att öka vilket också ökar din
prestationsförmåga. Du får en djupare och lugnare
andning vilket motverkar spänningar vid smärttillstånd.
Massagen har också och har en lugnande effekt på nervsystemet

Den som har klassisk massage som sitt arbetsområde är Cecilia Finocchio

BOKA