ANDLIG OCH PERSONLIG UTVECKLING NIVÅ 2-3

 

Lektion 1  

SJÄLENS LÄROPLAN DESS UPPGIFT OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
GENOM LIVEN.

Lektion 2    

SJÄLENS BETYDELSE FÖR PERSONLIGHETENS UTVECKLINGS OCH
VÄXANDE POTENTIAL.
HUR PÅVERKAS SJÄLEN AV SAMMARBETET MED SIN NUVARANDE
FYSISKA KROPP OCH DEN LIVSPLAN SOM DENNA KROPP TILLHANDAHÅLLER?
HUR PÅVERKAR EVOLUTIONSNIVÅN SAMMARBETET MELLAN KROPP OCH
SJÄL?  FRÅN BARBAR NIVÅ TILL UPPLYST?

Lektion 3

HUR SER SJÄLENS UTVECKLINGSSPIRAL UT?
KAN DEN STAGNERA?
KAN DEN BACKA?
KAN DEN  ÅKA ”SNÅL”SKJUTS?

Lektion 4

KAN SJÄLEN VÄLJA ELLER FÅ MÖJLIGHET ATT UTVECKLAS PÅ FLERA PLANETER
ELLER DIMENSIONER SAMTIDIGT?
KAN DEN LEVA PARALLELLA  LIV?

Lektion 5 

KAN SJÄLEN VÄLJA ATT UTVECKLAS GENOM FLER PERSONLIGHETER
PÅ  JORDEN  SAMTIDIGT?
HUR FUNGERAR DÅ INFORMATIONSFLÖDET MELLAN PERSONERNA OCH
DERAS INSAMLINGSNIVÅ I ANDE?
HUR HANTERAS DET AV NYBÖRJARSJÄLEN RESP MÄSTARSJÄLEN

Lektion 6   

NÄR FÖDS EN NY SJÄL?
HAR SJÄLAR OLIKA FÄRGER?
KAN MAN DESTRUERA EN SJÄL?
KAN DELAR AV DESTRUERADE SJÄLAR ÅTERBRUKAS?

Lektion 7

VAD HÄNDER MED SJÄLEN VID EN KANALISERING?
VAD ÄR SJÄLENS UPPGIFT VID ANDLIG VÄGLEDNING?
VID MEDIALA SITTNINGAR?
VID TRANCE?
VID” WALKINS”?

Lektion 8  

HUR PÅVERKAR DEN FYSISKA KROPPENS UTVECKLING OC
BETEENDE SJÄLEN OCH DESS AURA OCH VISE VERSA?

KAN OCH HAR SJÄLEN NÅGON MÖJLIGHET ATT HJÄLPA
DEN FYSISKA KROPPEN ATT LÄKA FYSISKT, MENTALT OCH
EMOTIONELLT?

Lektion 9    

HUR PÅVERKAR SJÄLENS VISDOM OCH UTVECKLINGSNIVÅ
VALET AV NYA LIV?
HAR SJÄLEN VAL?

Lektion 10  

VILKA UPPGIFTER FINNS FÖR UTVECKLADE SJÄLAR MELLAN
INKARNATIONERNA ELLER NÄR DE SLUTAT INKARNERA?