Workshop 1
Andligt-Medialt
Medvetet-undermedvetet
Teoretisk fördjupning, meditationer och övningar
Träffa din guide

Workshop 2
Kropp-själ-ande
Lär känna din egensjäl. Vad är tvillingsjäl kontra själsfrände
Stjärnsälar, vad är det
Meditationer i ämnet

Workshop 3
Lär känna din personlighet
Vilka är dina delpersonligheter och hur påverkar de dig
Meditationer och övningar i ämnet

Workshop 4
Aurorna
Aurornas praktiska betydelse med övningar att se och tyda
Auran för personligt bruk

Workshop 5
Vi arbetar med våra chakran
Meditationer och övningar

Workshop 6
Din personliga växandepyramid
Meditationer och övningar

Workshop 7
Känslor
Vilken är din personliga grundrädsla
Hur får den dig att reagera och agera
Meditationer och övningar

Workshop 8
Fortsättning på känslor med
olika övningar

Workshop 9
Den heliga ”Gralen”

Workshop 10
Karma
Avslutning