Lektion 1

Teori:

Vad är skillnaden mellan andligt och medialt?
Olika sorters avläsningar, t.ex avtryck, psykometri mm.
Guider, andlig vägledning.
Vad är syftet-andemeningen

Övningar:

Träffa din guide.
Budskap till dig själv.

Lektion 2

Teori:

Vibrationer och frekvenser.
Avläsning av inspelad information.
Vem läser du av?

Övningar:

Psykometri

Lektion 3

Teori:

De olika aurorna.
Avläsning av avtryck.
Skillnaden mellan jordbundna själar och själar från ljuset.

Övningar:

Olika sorters avläsningar, avtryck, psykometri mm.

Lektion 4

Teori:

Avläsning via auran.

Övningar:

Träna på att se auran.

Lektion 5

Teori:

Livsvägen.
skillnaden mellan andlig vägledning och spådom.

Övningar:

Träna på guidekontakt och budskap från guiden.

Lektion 6

Teori:

Kan du få andlig vägledning från guide, entitet, mästare, gud mm.

Övningar:

Budskap via guide.

Lektion 7

Teori:

Seans vad är det?

Övningar:

Möt anhöriga från ljuset

Lektion 8

Teori:

Inspiration, överskuggning, trance mm.

Övningar:

Överskuggning eller inspirationstal.