Andliga basutbildningens innehåll

Lektion 1
Andligt – medialt
Andlig utveckling – personlig utveckling
Återfödelse – reinkarnation

Lektion 2
Kropp, själ och ande
Vilka arbetsfält ansvarar de för?
Ande
Själ
Kropp
Personlighet
Kropp – egot
När kopplas själen till den fysiska kroppen?
När kopplas själen från den fysiska kroppen?
Silvertråden

Lektion 3
Aurorna
Kroppen – aurorna
Magnetfältet
Eteriska auran
Emotionella auran
Mentala auran
Kausal auran

Lektion 4
Chakran
Vad är det?
Vad har de för uppgift?
Vilka chakran samarbetar?

Lektion 5
Meditation
Vad är syftet med meditation?
Vad sker fysiskt vid meditation?
Vad är mindfulness?
Vad är skillnaden på tyst eller vägledd
meditation?

Lektion 6
Mästare
Andlig vägledare
Guider
Änglar
Jordbundna andar

Lektion 7
Växandepyramiden (med dess fyra hörn)
Hörn 1 personlig-själslig utveckling
Hörn 2 relationer
Hörn 3 vårt jordiska arbete
Hörn 4 respekten för moder jord, din
fysiska kropp och de 4 elementen
Stresshanteringsystemet

Lektion 8
Healing
Hur fungerar det?
Skillnaden mellan olika healingformer
(Öva healing)

Lektion 9
Känslor
Måste känslor finnas?
Betrakta Abrahams känsloskala
Vad är syftet med rädslor?
Vad är en grundrädsla?
Finns det kollektiva rädslor?

Lektion 10
Andevärlden
Vad händer när vi dör?
Vad innebär de 40 dagarna?
Vad sker mellan liven?
Vad är livsfilmen?
Vad är Akashakrönikan?
Vad är karma