Att njuta av livet

Violeta Spångberg är skaparen av Nya Andrum.

Hon älskar och brinner för alla möten med
människor och helst i kombination med upplysning
och förståelse.
Hennes förmåga att ta ner information från ande-
världen och kombinera den med den naturveten-
skapliga världens upptäckter och på ett lättförståeligt
sätt förklara dessa är en av hennes många gåvor.
Den andliga världen och den fysiska världen är
sammankopplade och inte separerade från varandra.

Violetas livsglädje och kärlek gör att mötena med
henne blir speciella. Känslan av omhändertagande
är unik och hennes förståelse till de problem och känslor
som man drabbats av är stor.

En av de stora gåvorna som Violeta använder sig då
hon ger vägledningar är kontakten med andevärlden och
de råd som kommer därifrån. Denna lyhördhet för ande-
världen är speciell.