Taktil mjukmassage är en välgörande massageform för kropp och själ.
Taktil betyder beröring och känsel och är utvecklad av sjuksköterskan
Siv Ardeby. Den är godkänd av socialstyrelsen att använda inom vård,
skola, omsorg, rehabilitering och som avslappningsmassage i frisk-
vårdande och förebyggande syfte.

Taktil massage är en mjuk, djupt avslappnande berörings- och känsel-
sinnesmassage. Beröringen är uppbyggd efter hudens och nervsystemets
anatomi och fysiologi. Genom beröring av huden aktiveras vårt känsel-
sinne som finns inbäddad i huden. Impulser sänds via ryggmärgen till
hjärnan, där den medför en rad fysiologiska och psykologiska effekter i
kroppen.

Massagen frisätter hormoner såsom serotonin, oxytocin och endorfiner.
Detta får dig att slappna av och må bra. Massagen med mjukberöring
får kroppen att känna sig uppskattad.

Taktil mjukmassage minskar stress, lindrar smärta, ger möjlighet till
återhämtning mm.

De som har taktil mjukmassage som sitt arbetsområde är:

Violeta Spångberg
Suza Kitanoska
Cecilia Finocchio