Samtal är lika läkande som healing, massage mm. Vägledande samtal
innebär att fokus inte bara läggs på symptom utan på en helhet och
holistisk bild där orsaken är viktigast. Symptom som känslor och tankar
ges möjlighet att ventileras, där förklaringar till varför dessa känslor,
tankar behövs och vad dom är till för.
Vägledningen blir en möjlighet att läka och få förståelse.

De som har samtal/vägledning som sitt arbetsområde är:

Violeta Spångberg
Suza Kitanoska
Robert Jönsson
Cecilia Finocchio

BOKA