PERSONLIG-ANDLIG UTVECKLINGSKURS

När man gått den andliga basutbildningen, så finns det möjlighet att fortsätta med sin
personliga och andliga utveckling i flera steg.

Personlig och andlig utvecklingskurs nivå 1 är en fortsättning på basutbildningen med
praktiska övningar och fördjupning.

Personlig och andlig utvecklingskurs nivå 2 är en ny kurs med inriktning på själen.
Denna kurs är teoretisk.

Personlig och andlig utvecklingskurs nivå 3 är fortsättning med inriktning på själen
med praktiska övningar och fördjupning i ämnet.