MEDVETEN MEDIAL UTBILDNING

Denna utbildning vänder sig till dig som vill utveckla
din mediala förmåga på ett medvetet sätt, det vill säga
att förstå sin medialitet på ett logiskt sätt kopplat till
det vardagliga livet.

Denna kurs innebär både att förstå hur medialitet fungera
teoretiskt och att få träna på sin medialitet.

Du får möjlighet att träna på att få budskap från din
ledare/guide, få budskap från de som lämnat jordelivet,
anhöriga, grannar mm och att få möjlighet att testa på
inspirationstala.

Är du intresserad så tag kontakt med Violeta
telefon 0705258018.

Medveten medial utveckling kursprogram