Lymfsystemet är en del av människans reningsverk; det befriar bindväv från slaggprodukter som döda celler, bakterier, virus och andra patogena organismer. Ett dåligt lymfflöde och stagnerande lymfvätska kan vara orsak till olika sjukdomar.

Lymfmassage är en mjuk form av behandling som stimulerar lymflödet vilket har en hälsosam inverkan på bland annat immunförsvaret. Lymfmassage är bra vid lymfödem, lymfom, fibros, efter operation, svullnad i ben eller armar, stelhet och värk i kroppen, fibromyalgi men även vid stress, oro och ångest då lymfmassage även har en lugnande effekt på nervsystemet.

Lymfödem

Lymfödem eller svullnader uppkommer på grund av att lymfvätska inte hinner dräneras bort utan istället blir kvar i vävnaden. Svullnader förekommer oftast i armar och ben, men även i andra delar av kroppen. Lymfödem kan bero på en skada på lymfsystemet orsakat av exempelvis infektion, inflammation, operation eller trauma. Den vanligaste orsaken till lymfödem är operation och cancerbehandling. Till exempel: borttagning av lymfkörtlar i armhålan kan orsaka störning i lymfvätskecirkulationen i armen och/eller i överkroppen. Strålbehandling kan skada lymfkärl och som följd försämras lymfvätske transporten. Om lymfsystemets transportförmåga försämras försämras också immunförsvaret. Ödemområdet kan lätt infekteras.

Det är viktigt att påbörja behandlingen av lymfödem i ett tidigt stadium för att förhindra eventuella vävnadsskador samt att ödemet blir svårartat. Behandlingen av lymfödem med hjälp av lymfmassage syftar i första hand till att minska svullnader, att öka lymfvätskecirkulationen och att förbättra patientens hälsorelaterade livskvalitet.

Violeta Spångberg, Suza Kitanoska och Cecilia Finocchio är utbildade terapeuter i lymfmassage.  Är du intresserad så kontakta så kontakta respektive terapeut.