Hypnos är namnet på sömnens gud, och metoden användes av Askleipos,
läkekonstens gud, i det antika Grekland.

Hypnos är i sig ett tillstånd av djup avslappning, ett förändrat medvetande-
tillstånd. Vid denna djupa avslappning  kommer dörrarna till det under-
medvetna att öppnas. Då finns det möjlighet att ändra vanebeteende, fobier mm.

Är du intresserad av hypnos, tag kontakt med Robert Jönsson, telefon
0739-630544