Healing handlar om att tillföra energi till den behövande så att den
behövande personens eget läkande/helande kan sättas igång.

Healern läker aldrig något! Helandet/läkandet sker utifrån den behövandes
behov av att få rätt mängd energi och då starta läkandet så att den behövande
själv kan fortsätta sitt läkande.

Diagnoser ställs ej. Energin går dit den ska. Den kan gå till den fysiska kroppen,
den emotionella eller mentala auran eller till chakra systemet. Energin kan också
gå ut till aurans yttre höljen.

BOKA