Auragraf är en spännande metod för att kunna förklara och visa
hur auran ser ut. Auran målas med kritor på ett papper och det kan
vara dagens aura, auran man är född med mm. I auran går att
utläsa var man befinner sig i livet, vilka egenskaper som man fick
med sig in i denna inkarnationen, vem som är med och stöttar i
livet, hur framtiden ser ut mm.

De som har auragraf som sitt arbetsområde är:

Violeta Spångberg
Suza Kitanoska 
Cecilia Finoochio

BOKA