Vid andlig vägledning ges möjlighet att få budskap från andevärlden.
Det kan vara budskap från din guide eller ledare. Dessa har din ”karta”
över dit liv och dina möjligheter i detta livet.

Andevärlden berättar om möjligheter att göra förändringar, för att få
förståelse till varför situationen, som du undrar över, har uppkommit
och förklarar/ger råd om hur du kan använda dig av informationen i
vardagen.

Budskapen från din ledare/guide är alltid kärleksfulla och fulla av
hopp.

De som har andlig vägledning som sitt arbetsområde är:

Violeta Spångberg
Robert Jönsson
Suza Kitanoska

BOKA