Informationsträff om våra utbildningar på Nya Andrum

Är du intresserad av att gå någon av våra utbildningar?

I år har vi en informationsträff där vi kortfattat presenterar våra
hur våra utbildningar är upplagda, vad som lärs ut och hur vi
gör på Nya Andrum.
Du får möjlighet att se om det är just den utbildningen du söker
och du kan ställa frågor.

Utbildningarna vi kommer att prata om är:

Basdutbildningen
Medveten medial utbildning
Andlig healing
Symbolon-Symboltolkningsutbildning.

Informationsträffen kommer att hållas på Nya Andrum den
söndagen den 18/2 mellan klockan 16.00-18.00.
Om du är intresserad, så skicka ett sms till Violeta på tfn
0705258018 och berätta att du kommer.

Vi bjuder på kaffe och te.

Hjärtligt välkomna!